Mr. Rajeev Katta
(President)


Mr. Shiv Prakash Gupta
(Senior Vice President)

Mr. Sukaushal Jain
(Vice President)


Mr. V. K. Dewan
(Mentor and Guide)

Mr. Govind Gurbani
(Mentor and Guide)

Vice presidents – Region wise


Mr. Sitaram Sharma
(Jaipur Region)

Mr. Uma Shankar Mathur
(Bikaner Region)

Mr. Puneet Kothari
(Jodhpur Region)

Mr. Ratan Khurdia
(Udaipur Region)

Hon. Secretary


Mr. Sumit Goel

Hon. Treasurer


Mr. Gaurav Mangal

Secretary


Mr. Lohit Agarwal
(Sr. Joint Secretary)

Mr. Akhil Khandelwal
(Joint Secretary)

Mr. Mukesh Garg
(Joint Secretary Jodhpur Region)

 


 

Advisor


Mr. Ambuj Jain

Advisor


Mr. O. P. Dangayach

Advisor


Mr. Hemendra Agarwal

Advisor


Mr. Kishore Keshwani

Advisor


Mr. Ramesh Choumal

Advisor


Mr. Vijay Gurbani

Advisor


Mr. Prem Khatri

 


 

Executive Members

 
Mr. Nitin Chugh
 
Mr. Rahul Dewan
 
Mr. Vinod Garg
 
Mr. Vivek Agarwal
 
Mr. Praveen Khandelwal
 
Mr. Lalit Burad
 
Mr. Mahabir Jain
 
Mr. Sitaram Gupta
 
Mr. Dinesh Parwani
 
Mr. Anil Agarwal
 
Mr. V. P. Sawant
 
Mr. Saheeram K. Arya
 
Mr. Vikash Bhandari